Heb. 9:27 “En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,”

“And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgement:”